Folketrygdloven

Ot.prp. nr. 10 (2003-2004), Innst. O. nr. 35 (2003-2004) Del II

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2003 Innst. O. nr. 35 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 10.12.2003