Folketrygdloven

Ot.prp. nr. 10 (2003-2004), Innst. O. nr. 28 (2003-2004) Del I, beslutning. O. nr. 38 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2003 Innst. O. nr. 28 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 10.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2003