Skattefradrag for aleneboende

Dokument nr. 8:3 (2003-2004), Innst. S. nr. 43 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 17.11.2003 Innst. S. nr. 43 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2003