Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

St.prp. nr. 3 (2003-2004), Innst. S. nr. 103 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 14.01.2004 Innst. S. nr. 103 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.01.2004

   Behandlet i Stortinget: 29.01.2004