Forslag fra stortingsrepresentantene Grethe Fossli og Jon Olav Alstad om likebehandling av hunder som angriper bufe og barn

Dokument nr. 8:71 (1997-98), Innst. S. nr. 183 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grethe Fossli, Jon Olav Alstad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 14.05.1998 Innst. S. nr. 183 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1998