Offentliggjøring av politiske partiers inntekter

Dokument nr. 8:6 (2003-2004), Innst. O. nr. 39 (2003-2004)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Trond Giske Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.12.2003 Innst. O. nr. 39 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2003