Nasjonalbudsjettet 2004 - Kapittel 6

Budsjett-innst. S. I (2003-2004) jf. St.meld. nr. 1- kapittel 6 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen (utkast til innstilling er forlagt for finanskomiteen) (Merknadene fra energi- og miljøkomiteen til kapittel 6, er tatt med i Budsjett-innstilling S. I (2003-2004) (sidene 57-66) Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet