Nasjonalbudsjettet 2004

Budsjett-innst. S. I (2003-2004), jf. St.meld. nr. 1 (2003-2004), St.prp. nr. 1 (2003-2004), unntatt kapittel 11, og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Kapittel 6 er tatt med i B I (2003-2004) Innstilling avgitt 20.11.2003 Budsjett-innst. S. I (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2003