Endringar på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 25 (2003-2004), Innst. S. nr. 62 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2003 Innst. S. nr. 62 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2003