Endring av løyvingar mv. for 2003

St.prp. nr. 29 (2003-2004), Innst. S. nr. 90 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2003 Innst. S. nr. 90 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2003