Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus

Dokument nr. 3:3 (2003-2004), Innst. S. nr. 110 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.01.2004 Innst. S. nr. 110 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2004

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2004