Stortingets ombudsmann for forvaltningens skriv datert 21. februar 2003 med forslag til endringer i lov for ombudsmannen

Innst. O. nr. 26 (2003-2004), beslutning. O. nr. 21 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2003 Innst. O. nr. 26 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2003

   Behandlet i Odelstinget: 02.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2003