Forsøk med oppgavedifferensiering mv.

Budsjett-innst. S. nr. 9 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 3, kap. 1426, 1427 og 1429 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2003 Budsjett-innst. S. nr. 9 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2003