Innleie av slepefartøy for Nord-Norge og budsjettmessig inndekning for 2004 mv.

Budsjett-innst. S. nr. 13 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 10, kap. 1062 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2003 Budsjett-innst. S. nr. 13 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2003