Fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet for 2004

Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 11(2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2003 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2003