Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Arne Ryssdal, Kjellaug Nakkim og Børge Brende om å sørge for at refusjoner som skjer i henhold til lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende ytes direkte til den institusjon/budsjettenhet som har anskaffet tjenesten

Dokument nr. 8:74 (1997-98), Innst. S. nr. 177 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Kjellaug Nakkim, Lars Arne Ryssdal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.05.1998 Innst. S. nr. 177 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1998