Forslag fra stortingsrepresentant Inge Ryan på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 11. desember 2003 (jf. Innst. O. nr. 36): Stortinget ber Regjeringen sørge for at kostnadene til det nye mattilsynet ikke skal påføre næringa mer enn maksimum 70 pst. av de totale kostnadene.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet