Lovfestet tilbud om krisesentre

Dokument nr. 8:17 (2003-2004), Innst. S. nr. 227 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karita Bekkemellem, Knut Storberget, Reidar Sandal, Trond Giske Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 03.06.2004 Innst. S. nr. 227 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2004