Inntekt og formue fra skipsfart

St.prp. nr. 37 (2003-2004), Innst. S. nr. 105 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.01.2004 Innst. S. nr. 105 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.2004

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2004