Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Ursula Evje og Ulf Erik Knudsen om at utnevnelsen av ny biskop i Oslo skal skje i henhold til Den Norske Kirkes råd

Dokument nr. 8:77 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Ursula Evje, Ulf Erik Knudsen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet