Lov om voldgift

Ot.prp. nr. 27 (2003-2004), Innst. O. nr. 51 (2003-2004), beslutning. O. nr. 60 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2004 Innst. O. nr. 51 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2004

   Behandlet i Odelstinget: 12.03.2004

   Behandlet i Lagtinget: 30.03.2004