Introduksjonsloven og utlendingsloven

Ot.prp. nr. 30 (2003-2004), Innst. O. nr. 83 (2003-2004), beslutning. O. nr. 98 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2004 Innst. O. nr. 83 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2004

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2004

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2004