Styringsforhold på utlendingsfeltet

St.meld. nr. 21 (2003-2004), Innst. S. nr. 219 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2004 Innst. S. nr. 219 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2004