Valdsskildringar

Ot.prp. nr. 32 (2003-2004), Innst. O. nr. 62 (2003-2004), beslutning. O. nr. 82 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2004 Innst. O. nr. 62 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2004

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.2004

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2004