"AutoPASS" på ferjene

Dokument nr. 8:22 (2003-2004), Innst. S. nr. 160 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.04.2004 Innst. S. nr. 160 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2004

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2004