Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer

St.prp. nr. 63 (2003-2004), Innst. S. nr. 250 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2004 Innst. S. nr. 250 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2004