Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 11. juni 2004

Siv Jensen

leder og ordfører