Utskrivne vernepliktige mannskap

St.prp. nr. 73 (2003-2004), Innst. S. nr. 235 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2004 Innst. S. nr. 235 (2003-2004)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 08.06.2004

      Behandlet i Stortinget: 10.06.2004