Valg av nytt medlem i Kringkastingsrådet

Innst. S. nr. 129 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.02.2004 Innst. S. nr. 129 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2004

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2004