Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Lodve Solholm, Åsa Elvik og Odd Roger Enoksen om å utvide prøveordninga med driftsordning for fartøy under 28 meter til å gjelde hele landet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Bendiks H. Arnesen, Lodve Solholm, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), FrP), (SV) og (Sp) Innstilling avgitt 30.03.2004 Innst. S. nr. 156 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2004

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2004