Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Hallgeir H. Langeland og Siri Hall Arnøy om tiltak for å øke bruken av turbiner i lokale vannverk for å utnytte energien til kraftproduksjon

Dokument nr. 8:44 (2003-2004), Innst. S. nr. 182 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Siri Hall Arnøy Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 13.05.2004 Innst. S. nr. 182 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2004