Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås, Audun Bjørlo Lysbakken, Magnhild Meltveit Kleppa og Rune J. Skjælaaen om tiltak for barn som har sittet lenge i mottak

Dokument nr. 8:50 (2003-2004), Innst. S. nr. 210 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås, Magnhild Meltveit Kleppa, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) og (SP) Innstilling avgitt 27.05.2004 Innst. S. nr. 210 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2004