Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2003 til 31. desember 2003

Innst. S. nr. 243 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2004 Innst. S. nr. 243 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2004