Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at medlemmer av folkevalgte organ mister retten til å uttale seg på vegne av et parti når vedkommende folkevalgte er utmeldt av partiet

Dokument nr. 8:58 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Forslag fra (Kp)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Avvist