Utbygging av rv 2 Kløfta - Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 (2003-2004), Innst. S. nr. 168 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.05.2004 Innst. S. nr. 168 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2004