Forslag fra stortingsrepresentantene Åsa Elvik og Inge Ryan om etablering av et verdiskapingsprogram for fiskerinæringa

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Inge Ryan Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.06.2004 Innst. S. nr. 266 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2004