Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 2003

Dokument nr. 9 (2003-2004), Innst. S. nr. 193 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2004 Innst. S. nr. 193 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2004