Valg av medlemmer og varamedlemmer av A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling

Innst. S. nr. 233 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 04.06.2004 Innst. S. nr. 233 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2004