Valg av et nytt varamedlem til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 271 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.06.2004 Innst. S. nr. 271 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2004