Forslag fra stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen om å sende hjem bosniske flyktninger som ikke etter en individuell vurdering tilfredsstiller kravene til beskyttelse i henhold til FNs flyktningekonvensjon

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.01.1997 Innst. S. nr. 102 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1997