Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord: "Det henstilles til Regjeringen å legge fram materiale for en fullstendig gransking av ansvarsforholdene omkring prosjektering og bygging av Salhus-brua, så snart Riksrevisjonens rapport foreligger."

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet