Forslag fra stortingsrepresentantene Kjellbjørg Lunde og Jorunn Hageler om gradvis avvikling av det nye lederlønnssystemet i staten

Dokument nr. 8:41 for 1994-95, innst. S. nr. 19 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Hageler, Kjellbjørg Lunde Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.10.1995 Innst. S. nr. 19 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1995