Endringer i statsbudsjettet for 2004

St.prp. nr. 83 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet

Saksgang

  1. Status