Lov om endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Ot.prp. nr. 34 for 1994-95, innst. O. nr. 22, besl. O. nr. 26 for 1995-96, beslutning. O. nr. 26 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1995 Innst. O. nr. 22 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995