Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 94 og tiltreding til ILO-rekommandasjon nr. 84 om arbeidarklausular i offentlege arbeidskontraktar, vedtekne på Arbeidskonferansen i Genève 1949

St.prp. nr. 62 for 1994-95, innst. S. nr. 28 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 01.11.1995 Innst. S. nr. 28 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1995