Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 slik at krav om vern og forvaltning av biologisk mangfold tas med i kommune- og reguleringsplaner

Dokument nr. 8:84 for 1994-95, innst. S. nr. 81 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. S. nr. 81 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995