Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Hall Arnøy og May Hansen om lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. (Kjønnsnøytral ekteskapslov)

Dokument nr. 8:52 (2003-2004), Innst. O. nr. 9 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra May Hansen, Siri Hall Arnøy Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.11.2004 Innst. O. nr. 9 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 18.11.2004