Lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet)

Ot.prp. nr. 74 (2003-2004), Innst. O. nr. 4 (2004-2005), beslutning. O. nr. 5 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.10.2004 Innst. O. nr. 4 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2004

   Behandlet i Odelstinget: 28.10.2004

   Behandlet i Lagtinget: 26.11.2004