Lov om endringer i barneloven (felles foreldreansvar for samboende foreldre)

Ot.prp. nr. 82 (2003-2004), Innst. O. nr. 84 (2004-2005), beslutning. O. nr. 92 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2005 Innst. O. nr. 84 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005