Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid

St.meld. nr. 39 (2003-2004), Innst. S. nr. 49 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 25.11.2004 Innst. S. nr. 49 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2004